logo"วีออสลุยเดี่ยวเที่ยว…หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" [ CR ]

Advertisement


ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรไทยของเรานำมาใช้แรงงานในด้านกสิกรรมโดยเฉพาะใช้ไถนาซึ่งมีอยู่คู่กับชาวนาในท้องทุ่งจวบจนปัจจุบันชาวนาได้เครื่องจักรกลมาใช้ทดแทนซึ่งรู้จักกันในนามควายเหล็ก จนควายจริงสิ่งมีชีวิตเริ่มมีน้อยถอยลงและด้อยค่าจนเกรงว่าจะหมดจากเมืองไทย  จึงมีเอกชนเห็นความสำคัญจึงสร้างหมู่บ้านควายไทยหรือหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เพื่อไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและรวบรวบพันธุ์ควายไทยไว้แสดงความสามารถให้ชมตลอดจนอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เห็นสืบไป จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี  ต้องเสียค่าเข้าชม ที่นี่มีบ้านทรงไทยที่ใช้ถ่ายละคร สวนสมุนไพร และมีรีสอร์ทที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย…ครับ

By: "ดับ"
Since: 14 ส.ค. 55 21:15:45 1. ๑."แผนที่ที่่ตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย"ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:17:06
 2. ๒."ป้ายโฆษณาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:18:03
 3. ๓."หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:19:13
 4. ๔."ทางเข้าหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:21:14
 5. ๕."ควายใหญ่เกินจริงตัวนี้เป็นควายจำลองได้เห็นมันยืนหลังผ่านประตูทางเข้ามาแล้ว"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:22:18
 6. ๖."รูปปั้นวิถีชาวนาในอดีตทีมีพาหนะชั้นดีเป็นควายเทียมเกวียนซึ่งปัจจุบันคงหาได้ยากยิ่งเขาจึงจำลองมาไว้ให้ดูที่นี่"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:23:30
 7. ๗."บ้านไทยในภูมิภาคต่าง ๆ"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:24:30
 8. ๘."บ้านไทยภาคกลางที่มีชานพักระหว่างเรือนแต่ละหลัง"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:25:22
 9. ๙."ป้ายโชว์บ่อแก๊สชีวมวลราคาถูก"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:27:10
 10. ๑๐."บ่อแก๊สชีวภาพที่เป็นพลังงานที่เป็นผลพลอยได้จากมูลไอ้ทุย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:28:28
 11. ๑๑."หัวเตาแก๊สที่ได้ความร้อนจากพลังงานชีวมวลโชว์โดยเจ้าหน้าที่อาวุโส"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:29:24
 12. ๑๒."โรงเรือนไอ้ทุย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:30:13
 13. ๑๓."ตู้บริจาคไถ่ชีวิตไอ้ทุยเห็นแล้วก็ช่วยบริจาคเสียหน่อย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:31:30
 14. ๑๔."บริเวณเวทีแสดงควาย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:34:05
 15. ๑๕."ไอ้ทุยเขางอน"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:35:07
 16. ๑๖."ไอ้ทุยเขาโง้"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:36:27
 17. ๑๗."ควายด่อน หรือ ควายเผือก ที่มีให้เห็นได้ที่นี่"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:38:49
 18. ๑๘."พิพิธภัณฑ์ชาวนา จะมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับทำมาหากินในการทำการเกษตรเก็บไว้ให้ดูที่นี่"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:40:41
 19. ๑๙."รูปปั้นการไถนาด้วยควายในพิพิธภัณฑ์ชาวนา"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:41:45
 20. ๒๐."เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับทำมาหากินในการทำการเกษตรเก็บไว้ให้ดูที่พิพิธภัณฑ์ชาวนา"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:43:00
 21. ๒๑."เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับทำมาหากินในการทำการเกษตรเก็บไว้ให้ดูที่พิพิธภัณฑ์ชาวนา"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:44:37
 22. ๒๒."บ้านทรงไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:45:47
 23. ๒๓."บ้านทรงไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:46:52
 24. ๒๔."ชานพักใต้ชายคาบ้านทรงไทยเป็นที่ถ่ายละครทีวีของไทยหลายเรื่อง"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:48:29
 25. ๒๕."อีกมุมหนึ่งของชานพักใต้ชายคาบ้านทรงไทยเป็นที่ถ่ายละครทีวีของไทยหลายเรื่อง"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:50:09
 26. ๒๖."บ้านทรงไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:51:23
 27. ๒๗."บ้านทรงไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:52:41
 28. ๒๘."บ้านทรงไทยในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยหลังนี้เบื้องหลังอยู่ในฉากละครทีวีของไทยหลายเรื่อง"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:53:41
 29. ๒๙."บ้านทรงไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:55:37


 30. แวะมาชมครับ ตามไปเที่ยวด้วยคนนะครับ

  ขอบคุณสำหรับรีวิวนะครับ

  By: กัปตันลูกชุบ
  Since: 14 ส.ค. 55 21:57:47
 31. ๓๐."สวนไม้ประดับรอบล้อมเรือนไทยในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 22:00:18
 32. ๓๑."สวนไม้ประดับรอบล้อมเรือนไทยในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 22:02:28
 33. ๓๒."พระพุทธรูปปางลีลาหน้าอาคารสัมมนาของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 22:03:30
 34. ๓๓.ลาก่อน"หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" ขณะนักเรียนนักศึกษายืนแอ๊คและนั่งแอ๊คบนรูปปั้นควายหน้าทางเข้าหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยด้วยท่าทางกระดี๋กระด๋าอย่างมีความสุขสำหรับแอ๊คต่าง ๆ


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 22:05:53
 35. ขอบคุณค่ะ    วันหลังจะไปเที่ยวบ้าง..

  By: ป้าฟู
  Since: 15 ส.ค. 55 01:26:33
 36. ขอบคุณรีวิวมากๆนะครับ
  น่าไปเที่ยวมากๆครับตามเที่ยวนะครับ

  By: สายกลางพอเพียง
  Since: 15 ส.ค. 55 05:00:39
 37. ติดสอยห้อยตามมาด้วยคนคับ

  By: คุณเจน
  Since: 15 ส.ค. 55 05:07:40
 38.   

  By: Low Batt
  Since: 15 ส.ค. 55 10:44:55
 39. ขอบคุณที่พาไปชมครับ


  By: เล็กทาโร่
  Since: 15 ส.ค. 55 11:23:14
 40. ยู้ฮู...........ป้าอ้วนน้อยฯ มาแว้วววว


  อยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เอง  ยังไม่เคยไปเลยอ่ะ

  ป.ล.  ชอบเรือนไทยมาก

  By: อ้วนน้อยศิษย์เจ้าแม่
  Since: 15 ส.ค. 55 13:08:24
 41. เพิ่งไปมาเหมือนกัน
  ควายที่นี่น่ารักมาเลย ตอนลูบหัวเกาหูนี่..ทำตาเคลิ้มซะ

  By: CMV
  Since: 15 ส.ค. 55 17:51:43