logo"วีออสลุยเดี่ยวเที่ยว…หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" [ CR ]

Advertisement


ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรไทยของเรานำมาใช้แรงงานในด้านกสิกรรมโดยเฉพาะใช้ไถนาซึ่งมีอยู่คู่กับชาวนาในท้องทุ่งจวบจนปัจจุบันชาวนาได้เครื่องจักรกลมาใช้ทดแทนซึ่งรู้จักกันในนามควายเหล็ก จนควายจริงสิ่งมีชีวิตเริ่มมีน้อยถอยลงและด้อยค่าจนเกรงว่าจะหมดจากเมืองไทย  จึงมีเอกชนเห็นความสำคัญจึงสร้างหมู่บ้านควายไทยหรือหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เพื่อไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและรวบรวบพันธุ์ควายไทยไว้แสดงความสามารถให้ชมตลอดจนอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เห็นสืบไป จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี  ต้องเสียค่าเข้าชม ที่นี่มีบ้านทรงไทยที่ใช้ถ่ายละคร สวนสมุนไพร และมีรีสอร์ทที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย…ครับ

By: "ดับ"
Since: 14 ส.ค. 55 21:15:45 1. ๑."แผนที่ที่่ตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย"ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:17:06
 2. ๒."ป้ายโฆษณาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:18:03
 3. ๓."หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:19:13
 4. ๔."ทางเข้าหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:21:14
 5. ๕."ควายใหญ่เกินจริงตัวนี้เป็นควายจำลองได้เห็นมันยืนหลังผ่านประตูทางเข้ามาแล้ว"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:22:18
 6. ๖."รูปปั้นวิถีชาวนาในอดีตทีมีพาหนะชั้นดีเป็นควายเทียมเกวียนซึ่งปัจจุบันคงหาได้ยากยิ่งเขาจึงจำลองมาไว้ให้ดูที่นี่"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:23:30
 7. ๗."บ้านไทยในภูมิภาคต่าง ๆ"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:24:30
 8. ๘."บ้านไทยภาคกลางที่มีชานพักระหว่างเรือนแต่ละหลัง"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:25:22
 9. ๙."ป้ายโชว์บ่อแก๊สชีวมวลราคาถูก"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:27:10
 10. ๑๐."บ่อแก๊สชีวภาพที่เป็นพลังงานที่เป็นผลพลอยได้จากมูลไอ้ทุย"


  By: "ดับ"
  Since: 14 ส.ค. 55 21:28:28